Excel Grund - Självstudie
För dig som vill kunna arbeta självständigt med Excel

Grundutbildningen riktar sig till dig som har små eller inga kunskaper i Excel. Efter avslutad kurs förstår du de grundläggande funktionerna i programmet.

Du kan självständigt arbeta med färdiga kalkyler. Du kan med hjälp av manualer och exempel från kursen, självständigt; skapa kalkyler, formatera tal, celler och kalkylblad, summera kolumner och rader, använda seriefunktioner, skapa anpassade listor, skapa och använda kalkyler med tid, använda enkla funktioner, förstå och använda cellreferenser, skapa och använda kalkyler med namngivna celler, konsolidera data från olika kalkylblad, göra grafiska presentationer (diagram), hantera olika typer av utskrifter, infoga och redigera kommentarer, skydda kalkylblad, dölja formler, lösenordsskydda arbetsböcker och formatera celler beroende på olika villkor.

 

Ur innehållet
(Innehållet varierar något mellan de olika versionerna av Excel.)

 

 Lektion 1  Lektion 2
 • Vad är ett kalkylblad?
  -  Antal kalkylblad,
      färger & teman
 • Förflyttningar i kalkylbladet
 • Skapa enkla kalkyler
  -  Tillämpningar med
      kalkyler
 • Kopiera formler och cellinnehåll
 • Bredda kolumner
 • Skapa nya kolumner 
 • Skriva på flera rader i samma cell
 • Olika formateringar av celler och cellinnehåll
 • Cellen är för smal för att visa innehållet
 • Extra övningsuppgift
 • Repetitionsövning 
 • Summera rader och
  kolumner
 • Kantlinjer och fyllningsfärg i celler
 • Stödlinjer
 • Infoga fler kalkylblad än standarden / ta bort blad 
 • Flytta och kopiera kalkylblad
 • Namnge kalkylblad och färglägga bladflikar
 • Extra övningsuppgift
 Lektion 3  Lektion 4
 • Repetitionsuppgift 
 • Olika arbetssätt i Excel
 • Flytta och kopiera cellinnehåll med "Dra och släpp"
 • Olika inklistringsalternativ i samband med kopiering
 • Kopiera format
 • Menyflikar, verktygsfält, knappar mm i Excelfönstret
  - Tillämpning med
     verktygsfält
 • Matematiska regler vid kalkyler med blandade räknesätt
  -  Övning med
      beräkningsordning
 • Cirkelreferenser
 • Stavningskontroll av text -  Övning med
     stavningskontroll
 • Att skriva in en mängd data i ett specificerat område
  -  Övning med att skriva
     data i område
 •  Seriefunktioner
  -  Övning med
      seriefunktioner
 • Anpassade listor
  -  Tillämpning med
      anpassad lista
 • Kalkyler med tid
  - Tillämpning av kalkyler
     med tid
 • Enkla funktioner - MIN, MEDEL & MAX
 • Autoberäkna
 • Extra övningsuppgift

 

 

 

 Lektion 5  Lektion 6
 • Repetitionsuppgift
 • Formelfel?
 • Cellreferenser - hur Excel refererar till innehållet i cellen vid kopiering
  -  Tillämpningar med cellreferenser
 • Formler med namngivna celler
  -  Tillämpning med namngivna celler
 • Hur man arbetar med cellinnehåll och formler på flera blad samtidigt, samt hur man sammanför (konsoliderar) denna information
  -  Tillämpning med flera blad samtidigt
 • Extra övningsuppgift
 • Repetitionsuppgift
 • Hur man infogar och redigerar kommentarer i Excel
  -  Tillämpning med kommentarer
 • Hur man skapar och ändrar diagram
  -  Tillämpningar med diagram
 • Hur man skapar länkar mellan tabeller och diagram i Excel till en rapport i Word
 • Extra övningsuppgifter
 Lektion 7  Lektion 8
 • Repetitionsuppgift
 • Hur man skriver ut arbetsböcker, diagram, långa dokument, samt skapar sidhuvud och sidfot
  -  Tillämpningar med utskrifter
 • Hur man skyddar ett kalkylblad från ändring, döljer formler och lösenordsskyddar en arbetsbok från att kunna öppnas
  -  Tillämpningar med skydd
 • Hur man skriver text i utvidgade celler
 • Hur man formaterar celler så att innehållet får olika färg beroende på olika villkor
  -  Tillämpningar med villkorsstyrd
      formatering
 • Hur man formaterar celler så att negativa tal visas med röd färg
  -  Tillämpningar med "Röda siffror"
 • Extra övningsuppgift
 •  Kunskapsprov
  -  Formatera kalkylblad/formler
  -  Diagramexempel
  -  Tidsexempel
  -  Skydda celler, kommentarer, mm
  -  Skapa ett cirkeldiagram
  -  Ändra ett stapeldiagram till ett
     bilddiagram
  -  Skapa en anpassad lista
  -  Skriva ut långa dokument
  -  Använda Excel
     -  Skapa formuläret
     -  Lägg in värden och skriv formler
     -  Skapa en sammanfattningssida
     -  Sammanställa data
     -  Beräkna resp grupps procentuella
        andel
     -  Villkorsstyrd formatering

Tidsåtgång
Kursmaterialet är uppdelat i 8 lektionsavsnitt.

När den här utbildningen genomförs på plats, med lärare och elever i ett klassrum, brukar den delas upp på fyra tillfällen, om vardera 3 timmar. Varje 3-timmarspass delas därefter upp i två lektioner med rast mellan.

Den här självstudiekursen är uppdelad på samma sätt. Utbildningen omfattar 8 lektionstillfällen. Det som behandlas under en lektion är det som tas upp och övas under ett normalt 1,5 timmes lektionspass. Det är möjligt att lektionerna går snabbare för dig, eftersom att du är ensam.

Sen får du räkna med minst lika lång tid per lektion för övningar och repetition, så att kunskaperna sätter sig.

Licensalternativ & priser

Du/Ni har tre olika licensalternativ att välja mellan - Bas, Tillägg och Stor.

Läs mer under menyn Priser & Licenser - Kurser >>