Excel Påbyggnad - Självstudie
Den naturliga fortsättningen på Excel Grund

Kursen innehåller det som normalanvändaren behöver veta om Excel, utöver det som behandlats i Excel Grund.

Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i Excel. Efter avslutad kurs förstår du hur en databas byggs upp och filtreras samt hur man på ett enkelt sätt skapar överskådliga tabeller och diagram med hjälp av pivottabeller/-diagram.

Du kan självständigt skapa och söka i databaser. Du kan skapa pivottabeller och pivotdiagram. Med hjälp av manualer och exempel från kursen förstår du och kan använda några av de mer avancerade funktionerna (villkorlig summering, delsummor, beräkningar i listor, OM och LETARAD) i programmet.

 

Ur innehållet

 Lektion 1  Lektion 2
  • Register /databasfunktioner
  • Grundinställningar/-funktioner
    -  Formatera celler till text
    -  Dölja/visa kolumner
       &  rader
    -  Låsa rubrikrad & kolumn
    -  Dela upp text i ett fält
    -  Hantera dubbletter
    -  Dataformulär
    -  Länka information
    -  Funktionerna IDAG & NU
    -  Sortera i en lista
  • Extra övningsuppgifter
    -  Hantera dubbletter
    -  Sortera lista
  • Autofilter
    - Tillämpning med
      autofilter
  • Urval av data med filter
    -  Urval med anpassat
       filter
    -  Urval med avancerat
       filter
  • Tillämpning med Urval av data med filter
    -  Tillämpning med
       anpassat filter
    -  Tillämpning med
       avancerat filter
  • Delsumma
    -  Tillämpning med
       delsummor
  • Beräkningar i listor, DSUMMA, m.fl
    -  Tillämpning med
       DSUMMA, m.fl
  • Extra övningsuppgift

 Lektion 3

 Lektion 4
  • Repetitionsuppgift
  • Ladda tillägg (Excel 2007)
  • Villkorlig summering / funktionen SUMMA.OMF
    -  Tillämpning med
       Villkorlig summering
  • Funktionen OM
    -  Över, under eller budget
    -  Snyggare formelceller
    -  Tillämpning med
       "Snyggare formelceller"
    -  SUMMA.OM
    -  Tillämpning med
       SUMMA.OM
    -  ANTAL.OM
    -  Tillämpning med
       ANTAL.OM
  • Extra övningsuppgift
  • Repetitionsuppgift
  • LETARAD
    -  Tillämpning med LETARAD
  • Pivottabeller
    -  Vad är pivottabeller
    -  Skapa en pivottabell
    -  Tillämpning med Skapa pivottabell
    -  Ändra visningen av
       pivottabell
    -  Tillämpning med
       visning av
       pivottabell
    -  Lägga till data och
       uppdatera
    -  Gruppera information
    -  Tillämpning med
       gruppera pivottabell
    -  Lägga till / ta bort
       pivotfält
    -  Tillämpning med
       pivotfält
  • Extra övningsuppgifter
 Lektion 5  Lektion 6
  • Repetitionsuppgift
  • Pivotdiagram
    -  Skapa ett pivotdiagram
    -  Tilämpning med skapa
       diagram
    -  Grupper information i ett
       pivotdiagram
    -  Tillämpning med
       gruppera information
    -  Ändra visningen
    -  Tillämpning med ändra
       visningen
    -  Skapa diagram från en
       pivottabell
    -  Tillämpning med
       pivotdiagram
       från pivottabell
    -  Flytta diagram till eget
       blad
    -  Tillämpning med flytta
       diagram
  • Extra övningsuppgift 
  • Kunskapsprov
  • Fråga 1 - Skapa en databas
  • Fråga 2 - Urval med filter 
  • Fråga 3 - Delsumma
  • Fråga 4 - Beräkningar i listor 
  • Fråga 5 - Flera funktioner OM, mm
  • Fråga 6 - Villkorlig summering/Funktionen SUMMA.OMF 
  • Fråga 7 - SUMMA.OM/ANTAL.OM
  • Fråga 8 - LETARAD
  • Fråga 9 - Beräkna aktuell ålder och
    anställningstid
  • Fråga 10 - Pivottabeller
  • Fråga 11 - Pivotdiagram

 

Tidsåtgång
Kursmaterialet är uppdelat i 6 lektionsavsnitt.

När den här utbildningen genomförs på plats, med lärare och elever i ett klassrum, brukar den delas upp på tre tillfällen, om vardera 3 timmar. Varje 3-timmarspass delas därefter upp i två lektioner med rast mellan.

Den här självstudiekursen är uppdelad på samma sätt. Utbildningen omfattar 6 lektionstillfällen. Det som behandlas under en lektion är det som tas upp och övas under ett normalt 1,5 timmes lektionspass. Det är möjligt att lektionerna går snabbare för dig, eftersom att du är ensam.

Sen får du räkna med minst lika lång tid per lektion för övningar och repetition, så att kunskaperna sätter sig.

Observera att Lektion 6 - Kunskapsprovet - kommer att ta mer är 1,5 timme.

 

Licensalternativ & priser

Du/Ni har tre olika licensalternativ att välja mellan - Bas, Tillägg och Stor.

Läs mer under menyn Priser & LIcenser - Kurser >>