Priser & licensalternativ - Kurser
Priser & Licenser - Kurser
Mycket kunskap för pengarna

Priser per licensalternativ (inkl moms)
 Kurser

Bas

Tillägg

Stor

Excel Grund 2007, 2010 eller 2013

 995 kr

 495 kr

 9.830 kr

Excel Påbyggnad 2007, 2010 eller 2013  1.095 kr

 550 kr

  10.920 kr 
Excel Grund & Påbyggnad 2007, 2010 eller 2013  1.775 kr  895 kr 17.810 kr 

 

 Licensalternativ

 Bas
en användare

 Tillägg
en per person

 Stor
obegränsat antal användare

 

Bas - en användare
Du (1 användare) har rätt att under 24 månader använda den kurs som du har köpt, för eget bruk. Du får, under licenstiden, tillgång till eventuella förändringar som sker med kursen. Licensen är personlig.

Tillägg - en per person
Om fler än en (1) person, på ett företag eller liknande, vill läsa samma kurs löser man, förutom baslicensen, även en tilläggslicens per person. (Detta alternativ är tillämpligt för elev 2 - 18). Tilläggslicensen kan lösas när som helst, under de 24 månader som baslicensen gäller. Varje tilläggslicens gäller under 24 månader. Under licenstiden får eleven tillgång till eventuella förändringar som sker med kursen. Varje tilläggslicens är personlig.

Stor - obegränsat antal användare
Ni har rätt att under 24 månader använda den version av kursen som ni har köpt, till ett obegränsat antal användare, inom företaget/myndigheten/organisationen (*). Ni får, under licenstiden, tillgång till eventuella förändringar som sker med kursen. Licensen är generell och gäller för samtliga personer knutna till företaget/myndigheten/organisationen. 

(*) Med myndigheten/organisationen, menas länsmyndigheten och läns-/regionsorganisationen.