Påbyggnad/Bas 2010
Excel Påbyggnad 2010 - Självstudie
Studera i din egen takt på tider som passar dig själv

Kursen innehåller det som normalanvändaren behöver veta om Excel, utöver det som har behandlats i Excel Grund.

Utbildningen riktar sig till dig som har förkunskaper motsvarande Excel Grund. Under kursen får du lära dig att skapa och filtrera databaser, använda pivottabeller/-diagram för att skapa överskådliga tabeller och diagram. Du får även lära dig att använda funktionerna OM och LETARAD, samt utföra beräkningar och ta fram delsummor ur databaser.

..................................

 (*) Med myndigheten/organisationen, menas länsmyndigheten och läns-/regionsorganisationen.

 

!

Excel Påbyggnad 2010 - Självstudie - Bas

!
Licensen gäller för en (1) användare, under 24 månader.

Excel Påbyggnad 2010 - Självstudie - Tillägg

!

Licensen gäller för en (1) användare, under 24 månader, förutsatt att det finns en Baslicens.

För ytterligare produktinformation, läs under Bas.

Excel Påbyggnad 2010 - Självstudie - Stor

!
Licensen gäller för ett obegränsat antal användare, inom företaget/myndigheten/organisationen (*), under 24 månader.

För ytterligare produktinformation, läs under Bas.