Excel Grund & Påbyggnad/Bas 2010
Excel Grund & Påbyggnad 2010 - Självstudie
Detta alternativ innebär att du läser båda kurserna, till ett bättre pris än om du beställer dem separat.

Excel Grund

Grundutbildningen riktar sig till dig som vill lära dig att arbeta självständigt med Excel. Utbildningen ger dig en bredd inom de grundläggande delarna av Excel, vilket gör att du känner dig trygg när du arbetar med programmet.

Excel Påbyggnad

Utbildningen är en direkt fortsättning på Excel Grund.

Kursen innehåller det som normalanvändaren behöver veta om Excel, utöver det som har behandlats i Excel Grund.

Under kursen får du lära dig att skapa och filtrera databaser, använda pivottabeller/-diagram för att skapa överskådliga tabeller och diagram. Du får även lära dig att använda funktionerna OM och LETARAD, samt utföra beräkningar och ta fram delsummor ur databaser.

..................................

(*) Med myndigheten/organisationen, menas länsmyndigheten och läns-/regionsorganisationen.

 

!

Excel Grund & Påbyggnad 2010 - Självstudie - Bas

!
Licensen gäller för en (1) användare, under 24 månader.

Excel Grund & Påbyggnad 2010 - Självstudie - Tillägg

!
Licensen gäller för en (1) användare, under 24 månader, förutsatt att det finns en Baslicens.
För ytterligare produktinformation, läs under Bas.

Excel Grund & Påbyggnad 2010 - Självstudie - Stor

!
Licensen gäller för ett obegränsat antal användare, inom företaget/myndigheten/organisationen (*), under 24 månader.
För ytterligare produktinformation, läs under Bas.