Teman för kalkylbladet
Innehåll i Manualerna - Del 1
Nedan visas innehållet i manualerna till Excel 2010 - Del 1. Innehållet kan variera något mellan de olika versionerna.

 Del 1

 Excel 2010 - Kalkylprogram

 Vad är ett kalkylblad?

 • Vad är ett kalkylblad?
 • Antal kalkylblad i en arbetsbok
 • Kalkylbladets färger
 • Teman för kalkylbladet

 Förflyttningar i bladet

 • Förflyttningar i kalkylbladet
 • Flytta till en viss cell

 Enkla kalkyler

 • Enkla kalkyler
 • Skriva formler i Excel
 • Alternativt inskrivningssätt

 Kolumnbredd och radhöjd

 Kopiera formler

 Rader och kolumner

 • Rader och kolumner
 • Infoga rader
 • Ta bort rader
 • Infoga kolumner
 • Ta bort kolumner

 Skriva på flera rader i samma cell

 Centrera över flera kolumner

 Formatera tal

 • Formatera tal
 • Tusentalsavgränsning
 • Öka / minska antalet decimaler
 • Valutaformat
 • Procentformat
 • Ta bort format

 Staket

 Kantlinjer och fyllning

 • Kantlinjer och fyllning
 • Kantlinjer
 • Använda färdiga kantlinjer
 • Ta bort färdiga kantlinjer
 • Rita kantlinjer
 • Fyllningsfärg
 • Färglägga celler
 • Ta bort fyllningsfärg

 Stödlinjer

 • Ta bort stödlinjerna
 • Rutnätsfärg

 Infoga/ta bort kalkylblad

 • Infoga/ta bort kalkylblad
 • Ändra standarden
 • Ändra i en enskild arbetsbok
 • Ta bort kalkylblad

 Flytta ett kalkylblad

 Kopiera ett kalkylblad

 Namnge ett kalkylblad

 Färglägga bladflikar