Beräkning av arbetstid per dag
Innehåll i Manualerna - Del 2
Nedan visas innehållet i manualerna till Excel 2010 - Del 2. Innehållet kan variera något mellan de olika versionerna.

 Del 2

 Olika arbetssätt

 • Olika arbetssätt i Excel
 • Menyflikarna
 • Höger musknapp

 Dra och släpp

 Inklistringsalternativ

 • Inklistringsalternativ
 • Klistra in
 • Formler
 • Formler och talformatering
 • Bevara källformatering
 • Inga kantlinjer
 • Behåll källans kolumnbredder
 • Transponera
 • Klistra in värden
 • Värden och talformatering
 • Värden och källformatering
 • Formatering
 • Klistra in länk
 • Klistra in som bild
 • Klistra in bildlänk

 Kopiera format

 Excelfönstret

 • Excelfönstret
 • Menyflikarna
 • Verktygsfältet snabbåtkomst
 • Statusfältet
 • Formelfältet

 Beräkningsordning

 Cirkelreferenser

 Stavningskontrollera text

 Skriva data i område

 Serier

 • Serier
 • Färdiga serier
 • Början på en serie
 • De två första värdena i en serie
 • Serien 1, 2, 3 o.s.v.

 Skapa anpassade listor

 Tidsformat

 • Viktigt vid beräkning av tid
 • Inskrivning av tid
 • Beräkning av arbetstid per dag
 • Summera tid mer än 24 timmar
 • Beräkning av tid över flera dygn
 • Kalkylexempel med datum & tid

 Enkla funktioner

 • Enkla funktioner
 • Autosumma
 • Summera rader och kolumner
 • MIN, MEDEL och MAX
  -  MIN, MEDEL och MAX
  -  Att själv skriva funktionen
  -  Att använda knappen (fx)
  -  På det enkla sättet
 • Autoberäkna