Stapeldiagram till bilddiagram
Innehåll i Manualerna - Del 3
Nedan visas innehållet i manualerna till Excel 2010 - Del 3. Innehållet kan variera något mellan de olika versionerna.

 Del 3

 Formelfel

 Cellreferenser

 • Cellreferenser
 • Relativa referenser
 • Referenser med dollartecken
 • Referenser med namngivna celler
 • Blandade referenser

 Namngivna celler

 • Formler med namngivna celler
 • Ta bort namngivna celler

 Flera blad samtidigt

 • Flera blad samtidigt
 • Inskrivning av data
 • Sammanställa data

 Kommentarer

 • Kommentarer
 • Infoga kommentar
 • Redigera kommentar
 • Ändra storlek på en kommentar
 • Visa/dölja kommentar
 • Ta bort kommentar
 • Skriva ut kommentarer

 Diagram

 • Diagram
 • Markera data
 • Skapa diagram
 • Stapeldiagram till bilddiagram
 • Visa värden i ett diagram
 • Visa tabell med diagram
 • Tydligare diagram

 Länka objekt från Excel

 Utskrifter

 • Utskrift
 • Utskriftstips
 • Skriva ut diagram
 • Skriva ut långa dokument
 • Sidhuvud och sidfot
 • Skriv ut stödlinjer

 Skydd

 • Skydda kalkylblad
 • Dölja formler
 • Lösenordsskydda arbetsbok

 Text i utvidgade celler

 Villkorsstyrd formatering

 • Villkorsstyrd formatering
 • Med värden
 • Med formler

 "Röda siffror"