Excel Grund & Påbyggnad 2013 - Självstudie - Bas

Licensen gäller för en (1) användare, under 24 månader.

Ur innehållet

Excel Grund

Lektion 1

 • Vad är ett kalkylblad?
  -  Antal kalkylblad, färger & teman
 • Förflyttningar i kalkylbladet
 • Skapa enkla kalkyler
  -  Tillämpningar med kalkyler
 • Kopiera formler och cellinnehåll
 • Bredda kolumner
 • Skapa nya kolumner
 • Skriva på flera rader i samma cell
 • Olika formateringar av celler och cellinnehåll
 • Cellen är för smal för att visa innehållet
 • Extra övningsuppgift

Lektion 2

 • Repetitionsövning
 • Summera rader och kolumner
 • Kantlinjer och fyllningsfärg i celler
 • Stödlinjer
 • Infoga fler kalkylblad än standarden / ta bort blad
 • Flytta och kopiera kalkylblad
 • Namnge kalkylblad och färglägga bladflikar
 • Extra övningsuppgift

Lektion 3

 • Repetitionsuppgift
 • Olika arbetssätt i Excel
 • Flytta och kopiera cellinnehåll med "Dra och släpp"
 • Olika inklistringsalternativ i samband med kopiering
 • Kopiera format
 • Menyflikar, verktygsfält, knappar mm i Excelfönstret
  -  Tillämpning med verktygsfält
 • Matematiska regler vid kalkyler med blandade räknesätt
  -  Övning med beräkningsordning
 • Cirkelreferenser
 • Stavningskontroll av text
  -  Övning med stavningskontroll
 • Att skriva in en mängd data i ett specificerat område
  -  Övning med att skriva data i område

Lektion 4

 • Seriefunktioner
  -  Övning med seriefunktioner
 • Anpassade listor
  -  Tillämpning med anpassad lista
 • Kalkyler med tid
  -  Tillämpning av kalkyler med tid
 • Enkla funktioner - MIN, MEDEL & MAX
 • Autoberäkna
 • Extra övningsuppgift

Lektion 5

 • Repetitionsuppgift
 • Formelfel?
 • Cellreferenser - hur Excel refererar till innehållet i cellen vid kopiering
  -  Tillämpningar med cellreferenser
 • Formler med namngivna celler
  -  Tillämpning med namngivna celler
 • Hur man arbetar med cellinnehåll och formler på flera blad samtidigt, samt hur man sammanför (konsoliderar) denna information
  -  Tillämpning med flera blad samtidigt
 • Extra övningsuppgift

Lektion 6

 • Repetitionsuppgift
 • Hur man infogar och redigerar kommentarer i Excel
  -  Tillämpning med kommentarer
 • Hur man skapar och ändrar diagram
  -  Tillämpningar med diagram
 • Hur man skapar länkar mellan tabeller och diagram i Excel till en rapport i Word
 • Extra övningsuppgifter

Lektion 7

 • Repetitionsuppgift
 • Hur man skriver ut arbetsböcker, diagram, långa dokument, samt skapar sidhuvud och sidfot
  -  Tillämpningar med utskrifter
 • Hur man skyddar ett kalkylblad från ändringar, döljer formler och lösenordsskyddar en arbetsbok från att kunna öppnas
  -  Tillämpningar med skydd
 • Hur man skriver text i utvidgade celler
 • Hur man formaterar celler så att innehållet får olika färg beroende på olika villkor
  -  Tillämpningar med villkorsstyrd formatering
 • Hur man formaterar celler så att negativa tal visas med röd färg
  -  Tillämpningar med "Röda siffror"
 • Extra övningsuppgift

Lektion 8

 • Kunskapsprov
  -  Formatera kalkylblad/formler
  -  Diagramexempel
  -  Tidsexempel
  -  Skydda celler, kommentarer, mm
  -  Skapa ett cirkeldiagram
  -  Ändra ett stapeldiagram till ett bilddiagram
  -  Skapa en anpassad lista
  -  Skriva ut långa dokument
  -  Använda Excel
     -  Skapa formuläret
     -  Lägg in värden och skriv formler
     -  Skapa en sammanfattningssida
     -  Sammanställa data
     -  Beräkna res. grupps procentuella andel
     -  Villkorsstyrd formatering 

Excel Påbyggnad/Bas

Lektion 1

 • Register / Databasfunktioner
 • Grundinställningar/-funktioner
  -  Formatera celler till text
  -  Dölja/visa kolumner & rader
  -  Låsa rubrikrad & kolumn
  -  Dela upp text i ett fält
  -  Hantera dubbletter
  -  Dataformulär
  -  Länka information
  -  Funktionerna IDAG & NU
  -  Sortera i en lista
 • Extra övningsuppgifter
  -  Hantera dubbletter
  -  Sortera lista

Lektion 2

 • Autofilter
 • Tillämpning med autofilter
 • Urval av data med filter
  -  Urval med anpassat filter
  -  Urval med avancerat filter
 • Tillämpningar med Urval av data med filter
  -  Tillämpning med anpassat filter
  -  Tillämpning med avancerat filter
 • Delsumma
 • Tillämpning med delsummor
 • Beräkningar i listor, DSUMMA, m fl.
 • Extra övningsuppgift

Lektion 3

 • Repetitionsuppgift
 • Ladda tillägg
 • Funktionen SUMMA.OMF
  -  Tillämpning med funktionen SUMMA.OMF
 • Funktionen OM
  -  Över, under eller budget
  -  "Snyggare formelceller"
  -  SUMMA.OM
  -  Tillämpning med SUMMA.OM
  -  ANTAL.OM
  -  Tillämpning med ANTAL.OM
 • Extra övningsuppgift

Lektion 4

 • Repetitionsuppgift
 • LETARAD
  -  Tillämpning med LETARAD
 • Pivottabeller
  -  Vad är pivottabeller
  -  Skapa en pivottabell
  -  Tillämpning med Skapa pivottabell
  -  Ändra visningen av pivottabell
  -  Tillämpning med visning av pivottabell
  -  Lägga till data och uppdatera
  -  Gruppera information
  -  Tillämpning med gruppera pivottabell
  -  Lägga till / ta bort pivottabell
  -  Tillämpning med pivotfält
 • Extra övningsuppgifter

Lektion 5

 • Repetitionsuppgift
 • Pivotdiagram
  -  Skapa ett pivotdiagram
  -  Tillämpning med skapa diagram
  -  Gruppera information i ett pivotdiagram
  -  Tillämpning med gruppera information
  -  Ändra visningen
  -  Tillämpning med ändra visningen
  -  Skapa diagram från en pivottabell
  -  Tillämpning med pivotdiagram från pivottabell
  -  Flytta diagram till eget blad
  -  Tillämpning med flytta diagram
 • Extra övningsuppgift

Lektion 6

 • Kunskapsprov
 • Fråga 1 - Skapa en databas
 • Fråga 2 - Urval med filter
 • Fråga 3 - Delsumma
 • Fråga 4 - Beräkningar i listor
 • Fråga 5 - Flera funktioner OM, mm
 • Fråga 6 - Funktionen SUMMA.OMF
 • Fråga 7 - SUMMA.OM / ANTAL.OM
 • Fråga 8 - LETARAD
 • Fråga 9 - Beräkna aktuell ålder och anställningstid
 • Fråga 10 - Pivottabeller
 • Fråga 11 - Pivotdiagram
!
 <<